Syaiful, M.Pd
Ki Hadi Sugito
DALANG KI HADI SUGITO LAKON ABIMANYU RANJAB
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 1a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 1b.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 2a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 2b.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 3a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 3b.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 4a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 4b.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 5a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 5b.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 6a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 7a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 7b.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 8a.mp3
Ki Hadi Sugito - Abimanyu Ranjap - 8b.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON AJI BROJO MUSTI
AJI BRAJA MUSTI 01 - Ki Hadi Sugito ( 26.50 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 02 - Ki Hadi Sugito ( 25.59 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 03 - Ki Hadi Sugito ( 28.32 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 04 - Ki Hadi Sugito ( 28.52 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 05 - Ki Hadi Sugito ( 24.16 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 06 - Ki Hadi Sugito ( 29.01 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 07 - Ki Hadi Sugito ( 28.02 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 08 - Ki Hadi Sugito ( 27.16 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 09 - Ki Hadi Sugito ( 28.16 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 10 - Ki Hadi Sugito ( 20.13 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 11 - Ki Hadi Sugito ( 24.19 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 12 - Ki Hadi Sugito ( 26.04 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 13 - Ki Hadi Sugito ( 24.52 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 14 - Ki Hadi Sugito ( 24.30 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 15 - Ki Hadi Sugito ( 23.37 ).mp3
AJI BRAJA MUSTI 16 - Ki Hadi Sugito ( 16.16 ).mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANOMAN KEMBAR
Anoman Kembar 02 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 03 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 04 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 05 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 06 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 07 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 08 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 09 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 10 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 11 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 12 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 13 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 14 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 15 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3
Anoman Kembar 16 (Dalang Ki Hadi Sugito).mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANOMAN TAKON SWARGO
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 01.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 02.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 03.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 04.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 05.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 06.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 07.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 08.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 09.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 10.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 11.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 12.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 13.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 14.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 15.mp3
Hadi Sugito - Anoman takon swarga 16.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANOMAN LAHIR
ANOMAN LAHIR 1B.mp3
ANOMAN LAHIR 2 A.mp3
ANOMAN LAHIR 2 B.mp3
ANOMAN LAHIR 3 A.mp3
ANOMAN LAHIR 3 B.mp3
ANOMAN LAHIR 4 A.mp3
ANOMAN LAHIR 4 B.mp3
ANOMAN LAHIR 5 A.mp3
ANOMAN LAHIR 5 B.mp3
ANOMAN LAHIR 6 A.mp3
ANOMAN LAHIR 6 B.mp3
ANOMAN LAHIR 7 A.mp3
ANOMAN LAHIR 7 B.mp3
ANOMAN LAHIR 8 A.mp3
ANOMAN LAHIR 8 B.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA LAHIR
01 - Antasena Lahir - 01A.mp3
02 - Antasena Lahir - 01B.mp3
03 - Antasena Lahir - 02A.mp3
04 - Antasena Lahir - 02B.mp3
05 - Antasena Lahir - 03A.mp3
06 - Antasena Lahir - 03B.mp3
07 - Antasena Lahir - 04A.mp3
08 - Antasena Lahir - 04B.mp3
09 - Antasena Lahir - 05A.mp3
10 - Antasena Lahir - 05B.mp3
11 - Antasena Lahir - 06A.mp3
12 - Antasena Lahir - 06B.mp3
13 - Antasena Lahir - 07A.mp3
14 - Antasena Lahir - 07B.mp3
15 - Antasena Lahir - 08A.mp3
16 - Antasena Lahir - 08B.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA NGRAMAN
Antasena Ngraman 1a.mp3
Antasena Ngraman 1b.mp3
Antasena Ngraman 2a.mp3
Antasena Ngraman 2b.mp3
Antasena Ngraman 3a.mp3
Antasena Ngraman 3b.mp3
Antasena Ngraman 4a.mp3
Antasena Ngraman 4b.mp3
Antasena Ngraman 5a.mp3
Antasena Ngraman 5b.mp3
Antasena Ngraman 6a.mp3
Antasena Ngraman 6b.mp3
Antasena Ngraman 7a.mp3
Antasena Ngraman 7b.mp3
Antasena Ngraman 8a.mp3
Antasena Ngraman 8b.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA RABI
ONTOSENA RABI 01 - Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 02 - Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 03 - Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 04 - Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 05 - Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 06 - Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 07 - Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 08- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 09- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 10- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 11- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 12- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 13- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 14- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 15- Hadi Sugito.mp3
ONTOSENA RABI 16- Hadi Sugito.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA RATU
01. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
02. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
03. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
04. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
05. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
06. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
07. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
08. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
09. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
10. Ontoseno Ratu - Ki Hadisugito.mp3
11. Ontoseno Ratu - Ki Hadi Sugito.mp3
12. Ontoseno Ratu - Ki Hadi Sugito.mp3
13. Ontoseno Ratu - Ki Hadi Sugito.mp3
14. Ontoseno Ratu - Ki Hadi Sugito.mp3
15. Ontoseno Ratu - Ki Hadi Sugito.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTASENA TAKON BOPO
03 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
04 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
05 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
06 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
07 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
08 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
09 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
10 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
11 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
12 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
13 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
14 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
15 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3
16 Ontoseno Takon Bapa - Ki Hadisugito.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTAWIRYA
01 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.37 ).mp3
02 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.40 ).mp3
03 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.43 ).mp3
04 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.04 ).mp3
05 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 29.11 ).mp3
06 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.06 ).mp3
07 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 31.47 ).mp3
08 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.41 ).mp3
09 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.38 ).mp3
10 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.46 ).mp3
11 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.47 ).mp3
12 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.02 ).mp3
13 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.58 ).mp3
14 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 30.07 ).mp3
15 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 25.04 ).mp3
16 KI HADI SUGITO - ANTAWIRYA ( 27.39 ).mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON ARIBONO LENA
aribawono lena 00_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 01_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 02_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 03_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 04_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 05_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 06_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 10_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 11_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 12_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 13_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 14_ki hadi sugito.mp3
aribawono lena 15_ki hadi sugito.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ANTAREJA MBALELA
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 01.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 02.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 03.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 04.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 05.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 06.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 07.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 08.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 09.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 10.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 11.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 12.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 13.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 14.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 15.mp3
Hadi Sugito - Antareja Mbalela 16.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON ARIMBO GUGUR
AG1a.mp3
AG1b.mp3
AG2a.mp3
AG2b.mp3
AG3a.mp3
AG3b.mp3
AG4a.mp3
AG4b.mp3
AG5a.mp3
AG5b.mp3
AG6a.mp3
AG6b.mp3
AG7a.mp3
AG7b.mp3
AG8a.mp3
AG8b.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON ARJUNO CATUR
01.KHS-Arjuna Catur.mp3
02.KHS-Arjuna Catur.mp3
03.KHS-Arjuna Catur.mp3
04.KHS-Arjuna Catur.mp3
05.KHS-Arjuna Catur.mp3
06.KHS-Arjuna Catur.mp3
07.KHS-Arjuna Catur.mp3
08.KHS-Arjuna Catur.mp3
09.KHS-Arjuna Catur.mp3
10.KHS-Arjuna Catur.mp3
11.KHS-Arjuna Catur.mp3
12.KHS-Arjuna Catur.mp3
13.KHS-Arjuna Catur.mp3
15.KHS-Arjuna Catur.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON BAGONG DADI GURU
Bagong Dadi Guru 01 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 02 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 03 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 04 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 05 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 06 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 07 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 08 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 09 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 10 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 11 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 12 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 13 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 14 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 15 - Ki Hadisugito.mp3
Bagong Dadi Guru 16 - Ki Hadisugito.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON BAGONG DADI RATU
01 - Bagong Ratu 1A.mp3
02 - Bagong Ratu 1B.mp3
03 - Bagong Ratu 2A.mp3
04 - Bagong Ratu 2B.mp3
05 - Bagong Ratu 3A.mp3
06 - Bagong Ratu 3B.mp3
07 - Bagong Ratu 4A.mp3
08 - Bagong Ratu 4B.mp3
09 - Bagong Ratu 5A.mp3
10 - Bagong Ratu 5B.mp3
11 - Bagong Ratu 6A.mp3
12 - Bagong Ratu 6B.mp3
13 - Bagong Ratu 7A.mp3
14 - Bagong Ratu 7B.mp3
15 - Bagong Ratu 8A.mp3
16 - Bagong Ratu 8B.mp3
 
DALANG KI HADI SUGITO LAKON BAGONG KEMBAR
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 01 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 02 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 03 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 04 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 05 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 06 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 07 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 08 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 09 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 10 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 11 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 12 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 13 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 14 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 15 of 16.mp3
Wayang Kulit - Bagong Kembar part 16 of 16.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON BALADEWA MANDIRA
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 01 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 02 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 03 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 04 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 05 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 06 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 07 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 08 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 09 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 10 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 11 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 12 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 13 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 14 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 15 - Bandu Collection.mp3
Hadi Sugito - Baladewa Mandira 16 - Bandu Collection.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON BALADEWA TLOGO
01 - Baladewa Tlaga - 01A.mp3
02 - Baladewa Tlaga - 01B.mp3
03 - Baladewa Tlaga - 02A.mp3
04 - Baladewa Tlaga - 02B.mp3
05 - Baladewa Tlaga - 03A.mp3
06 - Baladewa Tlaga - 03B.mp3
07 - Baladewa Tlaga - 04A.mp3
08 - Baladewa Tlaga - 04B.mp3
09 - Baladewa Tlaga - 05A.mp3
10 - Baladewa Tlaga - 05B.mp3
11 - Baladewa Tlaga - 06A.mp3
12 - Baladewa Tlaga - 06B.mp3
13 - Baladewa Tlaga - 07A.mp3
14 - Baladewa Tlaga - 07B.mp3
15 - Baladewa Tlaga - 08A.mp3
16 - Baladewa Tlaga - 08B.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON DURGA RUWAT
Durga Ruwat 1.mp3
Durga Ruwat 2.mp3
Durga Ruwat 3.mp3
Durga Ruwat 4.mp3
Durga Ruwat 5.mp3
Durga Ruwat 6.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON DURNO PICIS
Durna_Picis_01.mp3
Durna_Picis_02.mp3
Durna_Picis_03.mp3
Durna_Picis_04.mp3
Durna_Picis_05.mp3
Durna_Picis_06.mp3
Durna_Picis_07.mp3
Durna_Picis_08.mp3
 
DALANG KI HADI SUGITO LAKON GARENG RATU
01. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
02. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
03. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
04. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
05. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
06. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
07. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
08. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
09. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
10. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
11. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
12. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
13. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
14. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
15. Gareng Ratu - Ki Hadisugito.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON GATHUTKOCO GUGUR
Gathutkoco Gugur 1a.mp3
Gathutkoco Gugur 1b.mp3
Gathutkoco Gugur 2a.mp3
Gathutkoco Gugur 2b.mp3
Gathutkoco Gugur 3a.mp3
Gathutkoco Gugur 3b.mp3
Gathutkoco Gugur 4a.mp3
Gathutkoco Gugur 4b.mp3
Gathutkoco Gugur 5a.mp3
Gathutkoco Gugur 5b.mp3
Gathutkoco Gugur 6a.mp3
Gathutkoco Gugur 6b.mp3
Gathutkoco Gugur 7a.mp3
Gathutkoco Gugur 7b.mp3
Gathutkoco Gugur 8a.mp3
Gathutkoco Gugur 8b.mp3
 
DALANG KI HADI SUGITO LAKON KRESNO KEMBAR
01_Kresna_Kembar.mp3
02_Kresna_Kembar.mp3
03_Kresna_Kembar.mp3
04_Kresna_Kembar.mp3
05_Kresna_Kembar.mp3
06_Kresna_Kembar.mp3
07_Kresna_Kembar.mp3
08_Kresna_Kembar.mp3
09_Kresna_Kembar.mp3
10_Kresna_Kembar.mp3
11_Kresna_Kembar.mp3
12_Kresna_Kembar.mp3
13_Kresna_Kembar.mp3
14_Kresna_Kembar.mp3
15_Kresna_Kembar.mp3
16_Kresna_Kembar.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON KARNO MBALELO
Karno_Balelo_01.mp3
Karno_Balelo_02.mp3
Karno_Balelo_03.mp3
Karno_Balelo_04.mp3
Karno_Balelo_05.mp3
Karno_Balelo_06.mp3
Karno_Balelo_07.mp3
Karno_Balelo_08.mp3  

DALANG KI HADI SUGITO LAKON LAHIRE PENGALASAN 
01.  LAHIRE  PANGALASAN      1   A.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
02.  LAHIRE  PANGALASAN      1   B.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
03.  LAHIRE  PANGALASAN      2   A.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
04.  LAHIRE  PANGALASAN      2   B.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
05.  LAHIRE  PANGALASAN      3   A.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
06.  LAHIRE  PANGALASAN      3   B.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
07.  LAHIRE  PANGALASAN      4   A.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
08.  LAHIRE  PANGALASAN      4   B.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
09.  LAHIRE  PANGALASAN      5   A.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
10.  LAHIRE  PANGALASAN      5   B.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
11.  LAHIRE  PANGALASAN      6   A.     Ki  Hadi  Sugito.mp3
12.  LAHIRE  PANGALASAN      6   B.     Ki  Hadi  Sugito.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON ONTOSENO NGRAMAN 
ANT8b.mp3
ANT8a.mp3
ANT7b.mp3
ANT7a.mp3
ANT6b.mp3
ANT6a.mp3
ANT5b.mp3
ANT5a.mp3
ANT4b.mp3
ANT4a.mp3
ANT3b.mp3
ANT3a.mp3
ANT2b.mp3
ANT2a.mp3
ANT1b.mp3
ANT1a.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK DADI RATU 
01 Petruk Dadi Ratu.mp3
02 Petruk Dadi Ratu.mp3
03 Petruk Dadi Ratu.mp3
04 Petruk Dadi Ratu.mp3
05 Petruk Dadi Ratu.mp3
06 Petruk Dadi Ratu.mp3
07 Petruk Dadi Ratu.mp3
08 Petruk Dadi Ratu.mp3
09 Petruk Dadi Ratu.mp3
10 Pertuk Dadi Ratu.mp3
11 Petruk Dadi Ratu.mp3
12 Petruk Dadi Ratu.mp3
13 Petruk Dadi Ratu.mp3
14 Petruk Dadi Ratu.mp3
15 Petruk Dadi Ratu.mp3
16 Petruk Dadi Ratu.mp3


DALANG ( ) LAKON PETRUK DADI RATU
Petruk Dadi Ratu-Ki Hadi Sugito 01.mp3
Petruk Dadi Ratu-Ki Hadi Sugito 02.mp3
Petruk Dadi Ratu-Ki Hadi Sugito 03.mp3
Petruk Dadi Ratu-Ki Hadi Sugito 04.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK DUKUN
01 - Petruk Dukun 1A.mp3
02 - Petruk Dukun 1B.mp3
03 - Petruk Dukun 2A.mp3
04 - Petruk Dukun 2B.mp3
05 - Petruk Dukun 3A.mp3
06 - Petruk Dukun 3B.mp3
07 - Petruk Dukun 4A.mp3
08 - Petruk Dukun 4B.mp3
09 - Petruk Dukun 5A.mp3
10 - Petruk Dukun 5B.mp3
11 - Petruk Dukun 6A.mp3
12 - Petruk Dukun 6B.mp3
13 - Petruk Dukun 7A.mp3
14 - Petruk Dukun 7B.mp3
15 - Petruk Dukun 8A.mp3
16 - Petruk Dukun 8B.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK NAGIH JANJI
01. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
02. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
03. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
04. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
05. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
06. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
07. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
08. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
09. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
10. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
11. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
12. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
13. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
14. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
15. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
16. Petruk Nagih Janji - Hadisugito.mp3
 

DALANG KI HADI SUGITO LAKON PETRUK GARENG KEMBAR
015 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
014 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
013 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
012 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
011 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
010 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
009 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
008 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
007 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
006 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
005 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
004 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
003 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
002 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
001 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3
000 Petruk Gareng Kembar_Hadi Sugita.mp3


DALANG KI HADI SUGITO LAKON SENGGONO DUTO
3a Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
3b Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
4a Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
4b Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
5a Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
5b Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
6a Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
6b Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
7a Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
7b Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3
8a Ki Hadi Sugito-Senggono Duto.mp3  

DALANG KI HADI SUGITO LAKON SENGKUNI TUNDUNG
ST1A.MP3
ST1B.MP3
ST2A.MP3
ST2B.MP3
ST3A.MP3
ST3B.MP3
ST4A.MP3
ST4B.MP3
ST5A.MP3
ST5B.MP3
ST6A.MP3
ST6B.MP3
ST7A.MP3
ST7B.MP3
ST8A.MP3
ST8B.MP3  

DALANG KI HADI SUGITO LAKON SEMAR MBANGUN KAYANGAN
1.1 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
1.2 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
1.3 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
1.4 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
1.5 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
1.6 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
1.7 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
1.8 SEMAR MBANGUN KAYANGAN LIVE-Ki Hadi Sugito.mp3
 DALANG KI HADI SUGITO LAKON SETO GUGUR
01 - Seta Gugur - 01A.mp3
02 - Seta Gugur - 01B.mp3
03 - Seta Gugur - 02A.mp3
04 - Seta Gugur - 02B.mp3
05 - Seta Gugur - 03A.mp3
06 - Seta Gugur - 03B.mp3
07 - Seta Gugur - 04A.mp3
08 - Seta Gugur - 04B.mp3
09 - Seta Gugur - 05A.mp3
10 - Seta Gugur - 05B.mp3
11 - Seta Gugur - 06A.mp3
12 - Seta Gugur - 06B.mp3
13 - Seta Gugur - 07A.mp3
14 - Seta Gugur - 07B.mp3
15 - Seta Gugur - 08A.mp3
16 - Seta Gugur - 08B.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON SUBALI LENO
SL1a.mp3
SL1b.mp3
SL2a.mp3
SL2b.mp3
SL3a.mp3
SL3b.mp3
SL4a.mp3
SL4b.mp3
SL5a.mp3
SL5b.mp3
SL6a.mp3
SL6b.mp3
SL7a.mp3
SL7b.mp3
SL8a.mp3
SL8b.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU SLAGA HIMA
01 - WAHYU SLAGA HIMA 1A.mp3
02 - WAHYU SLAGA HIMA 1B.mp3
03 - WAHYU SLAGA HIMA 2A.mp3
04 - WAHYU SLAGA HIMA 2B.mp3
05 - WAHYU SLAGA HIMA 3A.mp3
06 - WAHYU SLAGA HIMA 3B.mp3
07 - WAHYU SLAGA HIMA 4A.mp3
08 - WAHYU SLAGA HIMA 4B.mp3
09 - WAHYU SLAGA HIMA 5A.mp3
10 - WAHYU SLAGA HIMA 5B.mp3
11 - WAHYU SLAGA HIMA 6A.mp3
12 - WAHYU SLAGA HIMA 6B.mp3
13 - WAHYU SLAGA HIMA 7A.mp3
14 - WAHYU SLAGA HIMA 7B.mp3
15 - WAHYU SLAGA HIMA 8A.mp3
16 - WAHYU SLAGA HIMA 8B.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU CAKRANINGRAT
Wahyu_Cakraningrat_08.mp3
Wahyu_Cakraningrat_07.mp3
Wahyu_Cakraningrat_06.mp3
Wahyu_Cakraningrat_05.mp3
Wahyu_Cakraningrat_04.mp3
Wahyu_Cakraningrat_03.mp3
Wahyu_Cakraningrat_02.mp3
Wahyu_Cakraningrat_01.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU WISANGGENI GUGAT
01-WISANGGENI GUGAT-1A.mp3
02-WISANGGENI GUGAT-1B.mp3
03-WISANGGENI GUGAT-2A.mp3
04-WISANGGENI GUGAT-2B.mp3
05-WISANGGENI GUGAT-3A.mp3
06-WISANGGENI GUGAT-3B.mp3
07-WISANGGENI GUGAT-4A.mp3
08-WISANGGENI GUGAT-4B.mp3
09-WISANGGENI GUGAT-5A.mp3
10-WISANGGENI GUGAT-5B.mp3
11-WISANGGENI GUGAT-6A.mp3
12-WISANGGENI GUGAT-6B.mp3
13-WISANGGENI GUGAT-7A.mp3
14-WISANGGENI GUGAT-7B.mp3
15-WISANGGENI GUGAT-8A.mp3
16-WISANGGENI GUGAT-8B.mp3

wisanggeni pandito 01 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 02 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 03 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 04 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 05 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 06 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 07 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 08 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 09 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 10 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 11 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 12 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 13 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 14 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 15 - ki hadisugito.mp3 wisanggeni pandito 16 - ki hadisugito.mp3
DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU WISANGGENI LAHIR
01. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
02. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
03. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
04. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
05. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
06. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
07. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
08. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
09. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
10. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
11. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
12. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
13. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
14. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
15. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3
16. wisanggeni lair - ki hadisugito.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON WAHYU WISANGGENI RABI
01. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
02. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
03. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
04. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
05. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
06. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
07. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
08. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
09. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
10. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
11. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
12. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
13. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
14. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3
15. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3

16. wisanggeni rabi - ki hadisugito.mp3

DALANG KI JOGJA LAKON KUMBOKARNO GUGUR
Kumbokarno_Gugur_01.mp3
Kumbokarno_Gugur_02.mp3
Kumbokarno_Gugur_03.mp3
Kumbokarno_Gugur_04.mp3
Kumbokarno_Gugur_05.mp3
Kumbokarno_Gugur_06.mp3
Kumbokarno_Gugur_07.mp3
Kumbokarno_Gugur_08.mp3  

DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON RAMA NITIS
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 01.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 02.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 03.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 04.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 05.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 06.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 07.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 08.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 09.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 10.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 11.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 12.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 13.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 14.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 15.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Rama Nitis 16.mp3

DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO LAKON RAMA TAMBAK
5 B RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
5 A RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
4 B RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
4 A RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
3 B RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
3 A RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
2 B RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
2 A RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
1 B RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3
1 A RAMA TAMBAK - Ki Timbul HP.mp3

DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO SUYUDANA GUGUR
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 01.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 02.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 03.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 04.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 05.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 06.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 07.mp3
Ki Timbul Hadiprayitno - Suyudana Gugur 08.mp3

DALANG KI TIMBUL HADI PRAYITNO SEMBODRO RATU
sembodro ratu 16 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 15 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 14 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 13 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 12 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 11 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 10 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 09 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 08 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 07 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 06 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 05 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 04 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 03 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 02 - ki timbul cermo manggolo.mp3
sembodro ratu 01 - ki timbul cermo manggolo.mp3

DALANG KI HADI SUGITO LAKON KRESNO DUTO
01-kresna duta 1a.mp3
02-kresna duta 1b.mp3
03-kresna duta 2a.mp3
04-kresna duta 2b.mp3
05-kresna duta 3a.mp3
06-kresna duta 3b.mp3
07-kresna duta 4a.mp3
08-kresna duta 4b.mp3
09-kresna duta 5a.mp3
10-kresna duta 5b.mp3
11-kresna duta 6a.mp3
12-kresna duta 6b.mp3
13-kresna duta 7a.mp3
14-kresna duta 7b.mp3
15-kresna duta 8a.mp3
16-kresna duta 8b.mp3  

DALANG KI NARTOSABDO LAKON KRESNO DUTO
Ki Nartosabdo - Kresna Duta 1.mp3
Ki Nartosabdo - Kresna Duta 2.mp3
Ki Nartosabdo - Kresna Duta 3.mp3
Ki Nartosabdo - Kresna Duta 4.mp3
Ki Nartosabdo - Kresna Duta 5.mp3
Ki Nartosabdo - Kresna Duta 6.mp3
Ki Nartosabdo - Kresna Duta 7.mp3

KI NARTO SABDO - DEWA RUCI
nartosabdo-dewa-ruci_0.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_1.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_2.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_3.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_4.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_5.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_6.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_7.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_8.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_9.mp3.mp3nartosabdo-dewa-ruci_10.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_11.mp3.mp3nartosabdo-dewa-ruci_12.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_13.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_14.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_15.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_16.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_17.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_18.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_19.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_20.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_36.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_37.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_38.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_39.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_40.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_41.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_42.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_43.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_44.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_45.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_46.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_47.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_48.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_49.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_50.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_51.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_52.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_53.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_54.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_55.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_56.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_68.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_69.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_70.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_71.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_72.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_73.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_74.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_75.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_76.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_77.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_78.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_79.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_80.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_81.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_82.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_83.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_84.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_85.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_86.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_87.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_88.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_89.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_90.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_91.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_92.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_93.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_94.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_95.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_96.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_97.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_98.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_99.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_100.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_101.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_102.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_103.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_104.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_105.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_106.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_107.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_108.mp3.mp3
nartosabdo-dewa-ruci_109.mp3.mp3


DALANG JOGJA LAKON WISANGGENI GUGAT
Wisanggeni gugat 1.mp3
Wisanggeni gugat 2.mp3
Wisanggeni gugat 3.mp3
Wisanggeni gugat 4.mp3
Wisanggeni gugat 5.mp3
Wisanggeni gugat 6.mp3
Wisanggeni gugat 7.mp3
Wisanggeni gugat 8.mp3

DALANG SOLO LAKON PETRUK GUGAT
Petruk Gugat 1.mp3
Petruk Gugat 2.mp3
Petruk Gugat 3.mp3
Petruk Gugat 4.mp3
Petruk Gugat 5.mp3
Petruk Gugat 6.mp3
Petruk Gugat 7.mp3
Petruk Gugat 8.mp3

DALANG SOLO LAKON SEMAR MANTU
Semar_Mantu_01.mp3
Semar_Mantu_02.mp3
Semar_Mantu_03.mp3
Semar_Mantu_04.mp3
Semar_Mantu_05.mp3
Semar_Mantu_06.mp3
Semar_Mantu_07.mp3

KI TIMBUL HADIPRAYITNO ABIMANYU GUGUR
ABIMANYU GUGUR VOL I - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.mp3
ABIMANYU GUGUR VOL II - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.MP3
ABIMANYU GUGUR VOL III - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.MP3

KI TIMBUL HADIPRAYITNO DURNO GUGUR
DURNO GUGUR VOL I - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.MP3
durno gugur vol ii - ki timbul hadiprayitno.mp3
durno gugur vol iii - ki timbul hadiprayitno.mp3

KI TIMBUL HADIPRAYITNO GATUTKACA GUGUR
gatutkoco gugur vol i - ki timbul hadiprayitno) .mp3
GATUTKOCO GUGUR VOL II - KI TIMBUL HADIPRAYITNO .MP3
GATUTKOCO GUGUR VOL III - KI TIMBUL HADIPRAYITNO .MP3

KI TIMBUL HADIPRAYITNO KUMBOKARNO GUGUR 
KUMBOKARNO GUGUR VOL I - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.MP3
KUMBOKARNO GUGUR VOL II - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.MP3
KUMBOKARNO GUGUR VOL III - KI TIMBUL HADIPRAYITNO .MP3

KI TIMBUL HADIPRAYITNO SUYUDONO GUGUR  
SUYUDONO GUGUR VOL I - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.MP3
SUYUDONO GUGUR VOL II - KI TIMBUL HADIPRAYITNO.MP3
SUYUDONO GUGUR VOL III - KI TIMBUL HADIPRAYITNO .MP3

KI WISNU HADI SUGITO - WAHYU EKO JATI
01.mp3
02.mp3
03.mp3
04.mp3
05.mp3

12 Responses
 1. Anonim Says:

  Matur Nuwun...koleksi wayangipun dipuntambah, kulo mbetahaken sanget


 2. Paijo Says:

  Lakon PETRUK DADI RATU jan manteb


 3. Anonim Says:

  Matur kesuwun kang koleksi wayangipun


 4. Anonim Says:

  Matur nuwun sanget sampun dipun post aken Wayang Kulit MP3, kepareng dipun tambah malih saking Dalang Ki Entus, lan dalang sanesipun nuwun...


 5. Anonim Says:

  kulo aturaken matur sembah nuwun kagem kakangmas,ingkang sampun kerso nguri uri kabudayan jawi wayang ingkang sarwi tuntunan ingkang luhur lan adiluhung


 6. Anonim Says:

  Lakon "Antoseno takon bopo" kok mboten wonten nggih...?cobi dipun padosaken mas...


 7. Anonim Says:

  Upami ontoseno kalian wisang geni kepanggeh meniko wonten lakon nopo kemawon


 8. Anonim Says:

  siipp mantap, tulung dipun tambah lelakon cerita sak derengipun pandawa / kurowo lahir, nuwun.

  saking wargo > Gedongan-colomadu-karanganyar-jateng


 9. Konco Tani Says:

  nyuwun nyedot kangmas... matur nwun sanget, saget kagem tombo kangen....


 10. suyitno Says:

  sugeng siang, menawi wonten lakon Suwargo Bali lan Dewo Anggono Takon Bopo saking Ki Hadi Sugito mas manutur nuwun


 11. putra bagus Says:

  matur nembah nuwun koleksinipun, nderek nyedot


 12. Yang lakon cupu manik astagina kalau ad oleh hadi sugito


Poskan Komentar